Begeleiding basisonderwijs

Begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten in het primair onderwijs!

We staan aan het begin van een nieuw schooljaar.
Van de startende leerkrachten verlaat 25% binnen 5 jaar het onderwijs.(bron PO raad)
Dit komt o.a. door de omvang en zwaarte van de taak en dat je er in de klas alleen voor staat.

Starters die goed begeleid worden, ervaren hun werk als prettiger en haken minder snel af.
Met een onafhankelijke coach, buiten school, praat het makkelijker over zaken waar je tegenaan loopt.

Ik bied een programma aan van 5 bijeenkomsten.

Zaken die behandeld worden zijn:
-stressfactoren
-oudergesprekken
-contacten met
ouders, collega’s
-een persoonlijk ontwikkelingsprogramma maken (POP)
-klassenmanagement
-intervisie….. enz.
Dit programma kan individueel of met meerdere starters tegelijk. Dit laatste heeft als voordeel dat je ervaringen kunt uitwisselen.

Met dit programma geef je de leerkracht een stevige basis, meer werkplezier en heb je als school minder uitval!